WCIA Recruiting - Education Officer and 3 Internships

WCIA Recruiting - Education Officer and 3 Internships

EDUCATION AND ENGAGEMENT OFFICER


Salary: NJC Scale, Point 26 - £22,221

Location: Cardiff

Full time contract (37 hours per week), for 1 year initially


We are seeking an enthusiastic individual to engage a wide range of people in the WCIA’s work on global issues. Your role will be in two parts: delivering an established programme of activities for schools and colleges through our educational arm, CEWC; and organising stimulating public events for adults.

You will be a natural communicator with experience of working with young people, and preferably with a teaching or youth work qualification. You will also have excellent organisational skills and a genuine interest in world affairs which you can use to inspire others. This is an opportunity for you to enable people in Wales to develop a deeper sense of global citizenship.

 

Closing date: Wednesday 4 July 2012 (5.00pm)

Interviews: Thursday 12 July (Cardiff)

 

Application packs can be downloaded from www.wcia.org.uk.

Alternatively, contact Sue Coles on 029 2022 8549 / suecoles@wcia.org.uk.

 

 

SWYDDOG ADDYSG AC YMGYSYLLTU

 

Cyflog: NJC Pwynt 26 - £22,221

Lleoliad: Caerdydd

Cytundeb llawn amser (37 awr/wythnos), am flwyddyn yn gyntaf

 

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i ymgysylltu ag amrywiaeth eang o bobl yng ngwaith WCIA ar faterion byd-eang. Bydd eich swyddogaeth mewn dwy ran: cyflawni rhaglen wedi’i sefydlu i ysgolion a cholegau drwy ein braich addysgol, CEWC; a threfnu digwyddiadau cyhoeddus ysgogol i oedolion.

 

Byddwch yn gyfathrebwr naturiol gyda phrofiad o weithio â phobl ifanc, ac o ddewis bydd gennych gymhwyster addysgu neu waith ieuenctid. Bydd gennych hefyd sgiliau trefniadol rhagorol a diddordeb gwirioneddol yn nigwyddiadau’r byd y gellwch eu defnyddio i ysbrydoli eraill. Mae hyn yn gyfle i chi alluogi pobl yng Nghymru i ddatblygu ymdeimlad dyfnach o ddinasyddiaeth fyd-eang.

 

Dyddiad cau: Dydd Mercher 4 Gorffennaf (5.00pm)

Cyfweliadau: Dydd Iau 12 Gorffennaf (Caerdydd)

 

Gellir lawrlwytho pecynnau cais ar www.wcia.org.uk.

Neu, cysylltwch â Sue Coles ar 029 2022 8549 / suecoles@wcia.org. 

 

Internships at The Wales International Development Hub

 

 

The 3 Internship opportunites  at the Wales International Development Hub are  for the summer months, working directly with the Hub Coordinator until the end of September.

 

Please follow the links on each Internship for full information, application and interview details, in English and in Welsh.

 

1. Hub Communications Internship, download full details here.

2.Hub Research and Database Internship, download full details here.

3. Hub Social Media Internship, download full details here.

 

Go back

WCIA Recruiting - Education Officer and 3 Internships

NewsWCIA Recruiting - Education Officer and 3 Internships

bbc news heading

Al-Shabab attacks AU military base

Tue, 01 Sep 2015 11:58:10 GMT

Nigeria ex-security adviser in court

Tue, 01 Sep 2015 12:55:35 GMT

Guinea migrant hides behind car engine

Tue, 01 Sep 2015 12:06:17 GMT

Hero's welcome for Kenyan athletes

Tue, 01 Sep 2015 10:18:44 GMT