Nominate for the 3rd Sector Awards Cymru by Nov 25th

Nominate for the 3rd Sector Awards Cymru by Nov 25th

 
The Third Sector Awards Cymru, supported by Class Telecommunications, promote and celebrate the work of the third sector across Wales, work that continues to be dedicated and inspirational even in these difficult times. The Awards are your chance to reward that group you’ve always thought deserves recognition.
 
There are four categories in which you can nominate:
** The Class award for best communication – for organisations with an effective or innovative way of communicating its message.
** The green award – for groups with unique, innovative ways of reducing their carbon footprint.
** The Health, social care and wellbeing award – for organisations that have helped people be healthier and happier in their community.
** Most admired organisation – quite simply, for the group you most admire.
 
 
Don’t let an inspirational group go unrewarded. Nominations are now open – cast your vote today.
 
 
Nominations must be received by 25 November 2011.

 
 
************************************
Wyddoch chi am grŵp y credwch sy’n haeddu cydnabyddiaeth genedlaethol am ei gyraeddiadau?
Mae Gwobrau Trydydd Sector Cymru, a gefnogir gan Class Telecommunications, yn hybu ac yn dathlu gwaith y trydydd sector ledled Cymru, gwaith sy’n parhau i fod yn ymroddgar ac yn llawn ysbrydoliaeth hyd yn oed yn y cyfnod anodd hwn. Mae’r Gwobrau yn gyfle i chi wobrwyo’r grŵp hwnnw sy’n haeddu cydnabyddiaeth.
 
 
Gallwch enwebu mewn pedwar categori:
** Gwobr Class am y cyfathrebu gorau– ar gyfer mudiadau sydd â ffordd effeithiol neu arloesol o gyfleu eu neges.
** Y wobr werdd – ar gyfer grwpiau sydd â ffyrdd unigryw, arloesol o leihau eu hôl troed carbon.
** Y Wobr iechyd, gofal cymdeithasol a lles – ar gyfer mudiadau sydd wedi helpu pobl i fod yn iachach ac yn hapusach yn eu cymuned.
** Y mudiad a edmygir fwyaf – yn syml, am y grŵp rydych yn ei edmygu fwyaf.
 
 
Peidiwch â gadael i grŵp ysbrydoledig fynd heb wobr. Mae enwebiadau bellach ar agor – pleidleisiwch heddiw.
 
 
Rhaid derbyn yr enwebiadau erbyn 25 Tachwedd 2011.

Go back

Nominate for the 3rd Sector Awards Cymru by Nov 25th

NewsNominate for the 3rd Sector Awards Cymru by Nov 25th

bbc news heading

Boko Haram 'spreads to Lagos'

Mon, 31 Aug 2015 08:31:11 GMT

'Massive gas discovery' off Egypt coast

Sun, 30 Aug 2015 14:33:26 GMT

Kenya tops Beijing Athletics table

Sun, 30 Aug 2015 16:54:23 GMT

UK ambassador summoned over trial

Sun, 30 Aug 2015 17:18:51 GMT