Cysylltu â ni:

 

Mae tîm Cyswllt Cymunedau Cymru Affrica wedi'i leoli yn swyddfeydd y WCVA, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

E-bost: walesafrica@wcva.org.uk

Ffôn: 08002 888 329 (Llinell Gymorth y WCVA)

Cyfeiriad: Cyswllt Cymunedau Cymru Affrica, WCVA, Sgwâr Mount Stuart, Caerdydd, CF10 5FH

Map o leoliad swyddfeydd y WCVA

 

Cysylltu â sefydliadau cyswllt Cymru Affrica yn uniongyrchol 

Llyfr Cyswllt

yng Nghymru

yn Affrica

Hub Horizontal

 

 

 

Cyfarfod â Thîm Cyswllt Cymunedau Cymru Affrica

Image - Edrith Mhembere.jpg

Edrith Mhembere, Gweinyddwr Cymorth y Rhaglen emhembere@wcva.org.uk

Edie, ein Gweinyddwr Cymorth y Rhaglen rhan amser, yw eich cyswllt cyntaf ar gyfer rhaglen Cyswllt Cymru Affrica – gan reoli ein swyddfa, ein presenoldeb ar y we, delio ag ymholiadau a threfnu ein hyfforddiant a'n digwyddiadau. Ymunodd Edie, sy'n wreiddiol o Zimbabwe, â ni o Oxfam Cymru ac mae ganddi gryn dipyn o brofiad o ran prosiectau a chymorth busnes, ac mae ganddi brofiad hefyd o fod yn eiriolwr hawliau dynol ac yn aelod o Banel Cynghori Is-Sahara Affrica.

 

Ed Howarth, Swyddog Datblygu Prosiectau ehowarth@wcva.org.uk

Ed yw Swyddog Datblygu Cyswllt Cymunedau Cymru Affrica, ac mae’n chwarae rôl arweiniol o ran gwaith datblygu potensial a chymorth gyda grwpiau a phrosiectau cymunedol ledled Cymru. Ymunodd Ed â WCVA ym mis Medi 2009 ar ôl gweithio’n flaenorol i’r sefydliad amgylcheddol Sustrans, ar ran swyddfa'r wasg Llywodraeth Cymru, ac mewn amrywiaeth o rolau datblygu ledled y byd gan adeiladu ar ei radd Meistr mewn Datblygu Rhyngwladol o Brifysgol Abertawe. Mae Ed wedi teithio a gweithio’n helaeth yn Affrica.

Image - Craig Owen Lake Awassa.jpg

Craig Owen, Rheolwr Rhaglen a Phartneriaethau Rhyngwladol cowen@wcva.org.uk

Craig yw’r Rheolwr Rhaglen ar gyfer Cyswllt Cymunedol Cymru Affrica, gan arwain yn benodol ar bartneriaethau strategol, cyfathrebu, ariannu a chynllun arfer gorau Gwobrau Sêr Aur. Ymunodd Craig â WCVA ar ôl 6 mlynedd gydag Oxfam gan gydlynu gwaith ymgyrchu dros faterion byd-eang â chymunedau ledled Cymru, yn cynnwys ymgyrch Rhown Derfyn ar Dlodi 2005 a gwaith Oxfam gyda phobl ifanc. Yn ystod 2006, cafodd Craig ei secondio i reoli Rhaglen Cymorth ar ôl y Tswnami Oxfam International yn Aceh, Indonesia. Cyn 2001, roedd Craig yn Llywydd NUS Wales, ar ôl graddio o Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Prifysgol Aberystwyth a 2 flynedd gydag Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth. Mae Craig hefyd wedi teithio a gweithio o amgylch Affrica yn Angola, De Affrica, Lesotho, Kenya, Uganda ac Ethiopia.

 

Llywodraethu'r Prosiect

Mae tîm WACL wedi'i leoli yn swyddfeydd y WCVA o dan gytundeb grant gyda rhaglen Cymru o blaid Affrica Llywodraeth CymruBwrdd Ymddiriedolwyr y WCVA sy'n goruchwylio'r rhaglen, sy'n eistedd o fewn is-adran Rhaglenni Ewropeaidd a Rhyngwladol y WCVA. Ymddiriedolwyr y WCVA gyda chyfrifoldeb penodol dros raglen Cymru o blaid Affrica yw:

Mae'r Panel Grantiau yn cael eu dirprwyo (gan Fwrdd y WCVA) i ddarparu archwiliad cadarn a chymeradwyaeth o geisiadau grantiau a phrosiectau WACL.   

 

Chwilio am y pethau sydd o ddiddordeb i chi

Gallwch chwilio yn ein cronfa ddata o brosiectau cyswllt i ddod o hyd i sefydliad yn eich ardal yng Nghymru; yn gweithio mewn ardaloedd penodol o Affrica; neu ar themâu sydd o ddiddordeb yn benodol i chi. Nodwch fod e-byst o'r ffurflen ymholi fel arfer yn mynd at flwch sbam derbynwyr, felly rydym yn eich argymell i gysylltu â nhw'n uniongyrchol gan ddefnyddio'r cyfeiriad/rhif ffôn/cyfeiriad e-bost a roddir. 

Nodwch mai grwpiau gwirfoddol yw'r rhain i gyd ac nid oes ganddynt staff i ymateb i ymholiadau. Ni allant ystyried ceisiadau digymell am gyllid, a dylid cyfeirio'r rhain at y sefydliadau partner yn y de.

bbc news heading

IS 'accepts' Boko Haram's allegiance

Fri, 13 Mar 2015 11:04:27 GMT

Pistorius loses appeal challenge

Fri, 13 Mar 2015 11:18:07 GMT

Grobbelaar predicts Zimbabwe exodus

Fri, 13 Mar 2015 10:59:32 GMT

Mass albino-trade witchdoctor arrests

Thu, 12 Mar 2015 13:48:50 GMT